Pawel Rutkowski - Kamienica Ośrodek Terapii Rodzin i Psychoterapii

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Pawel Rutkowski

 
MGR PAWEŁ RUTKOWSKI

Magister psychologii, absolwent UAM, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Psychoterapeuta (ukończył całościowe szkolenie przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Pracuje w na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym SPS ZOZ „Zdroje”, Poradniach Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, a także dzieci i młodzieży. Prowadził zajęcia z psychologii ze studentami szczecińskich uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując także między innymi w Domu Dziecka, Areszcie Śledczym, gimnazjum czy Oddziale Rehabilitacyjnym ZUS. Odbył liczne staże zawodowe: na oddziałach psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, oddziale chorób wewnętrznych, neurologicznym, a także w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Powoływany jako biegły sądowy.
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz par i rodzin. Pracuje w podejściu integracyjnym i systemowym.

KWALIFIKACJE

 • ukończone studia magistersie z psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (2008) i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Inwestycje kapitałowe, 2007)
 • Pedagogiczne Studium podyplomowe UE w Poznaniu (2005) 
 • ukończył kurs psychoterapii systemowej prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (2008-2016)  (kurs podstawowy, zaawansowany i część atestowana przygotowująca do certyfikatu psychoterapeuty PTP)
 • w trakcie przygotowania do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
 • kurs doradcy, specjalisty psychotraumatologii prowadzony zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Towarzystwa Psychotraumatologii, DeGPT (2015 - 2017) 
 • oczekuje na egzamin specjalizacyjny z psychologii klinicznej; ośrodek specjalizujący - UAM w Poznaniu (2013 - 2017) 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • SPS ZOZ „Zdroje”, Oddział Ogólnopsychiatryczny dla dorosłych (od 2008) - diagnoza, terapia, interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne indywidualne, par i rodzin prowadzone w ramach pracy na oddziale
 • SPS ZOZ „Zdroje”, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych (od 2010)
 • Oddział Rehabilitacji Ruchowej ZUS  - psychoedukacja, treningi relaksacyjne, poradnictwo (2014 - 2017)
 • Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii – psycholog, psychoterapeuta; psychoterapia dzieci i młodzieży, dorosłych, terapia rodzinna i par (od 2015)
 • Gimnazjum Specjalne nr 48 w Szczecinie - psycholog; diagnostyka, terapia i wsparcie dzieci i młodzieży, elementy terapii rodzinnej (2011-2015)
 • Fundacja Matio - wsparcie psychologiczne rodzin osób chorych na mukowiscydozę (2012)
 • Dom Dziecka w Czernicach - psycholog (2011)
 • Wyższa Szkoła Języków Obcych w Szczecinie, Collegium Balticum - nauczyciel akademicki (od 2009 - 2014)
 • Psycholog pracy w służbach mundurowych, AŚ w Szczecinie (2009-2011)
WYBRANE KURSY, SZKOLENIA

 • "Wprowadzenie do terapii w piaskownicy" - 1-dniowe szkolenie i 10 godzin doświadczeń własnych, Pracownia Psychoedukacji, Szczecin (2013)
 • Warsztat: "Konflikty wewnętrzne - jak z nimi pracować metodami A. Boala", Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Warszawa (2012)
 • Szkolenie "Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej. Aplikacje do zaburzeń lękowych i psychosomatycznych", WOTUiW, Stanomino (2011)
 • Szkolenie "Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach jako narzędzie w pracy z klientami doświadczającymi zróżnicowanych problemów wynikających z uzależnienia", Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Szczecin (2009)
 • Studium Umiejętności Pracy z Grupą z Elementami Rozwoju Osobistego (200 godzin), Pracownia Psychologiczna "Spotkanie", Poznań (2006)
 • Warsztat: "Placebo i wizualizacja w różnych dyscyplinach sportowych", XII Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych, Lublin (2007)
SUPERWIZJE

 • udział w superwizjach prowadzonych przez certyfikowanego Superwizora PTP 
ODBYTE STAŻE

 • Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • Oddział Terapii Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Szczecinie
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
 • Oddział Psychiatrii Dziecięco-Młodzeżowej
 • Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii
 • Oddział Neurologiczny
 • Oddział Neurochirurgii
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego