O psychoterapii - Kamienica Ośrodek Terapii Rodzin i Psychoterapii

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

O psychoterapii

 
O PSYCHOTERAPII...

Psychoterapia to proces, który prowadzi do zmiany i rozwoju osobistego. Nie polega ona na prostym podaniu gotowej recepty na rozwiązanie problemu. Opiera się na zrozumieniu indywidualnej specyfiki i trudności doświadczanych przez daną osobę, a także związków tych trudności z otoczeniem, innymi ludźmi.

Psychoterapia prowadzi do lepszego zrozumienia siebie, wykorzystania swoich umiejętności i, dzięki powyższym, pozwala na poszukiwanie nowych sposobów funkcjonowania w relacjach, w rodzinie czy w relacji ze sobą samym. Wykorzystuje i pomaga uruchomić naturalną tendencję człowieka do rozwoju i dbania o siebie.
Zakadamy, że potrzebne do tego celu siły mieszczą się w danej osobie, związku czy rodzinie; potrzebuje ona tylko właściwych warunków, aby te siły uruchomić.

Pogłębione rozumienie sytuacji danej osoby tworzy się w wyniku współpracy terapeuty z klientem/ pacjentem. Psychoterapeuta jest odpowiedzialny za zadawanie pytań mających polepszyć rozumienie klienta, dzieli się swoimi przemyśleniami i wrażeniami opartymi na posiadanej wiedzy i umiejętnościach. Może proponować rozmaite techniki terapeutyczne, wspierające poszukiwania lepszego rozumienia i rozwiązań.
Pacjenci za to posiadają to, co niezbędne do powodzenia terapii: są najlepszymi znawcami samego siebie - swoich mocnych i słabych stron - i tylko oni mogą zbudować w sobie motywację do zmiany. Terapeuta ma za zadanie towarzyszyć klientom i wspierać ich w tym zadaniu. Aby to było możliwe, potrzebne jest powstanie zaufania między klientami/klientem a terapeutą.

Nasze podejście opiera się na szacunku dla osoby - naszych klientów - w ich sposobach dotychczasowego radzenia sobie w życiu. Często sposoby te świadczą o faktyczej sile danej osoby, nieraz ukrytej. Niektóre z zachowań mogą być źródłem cierpienia dla danej osoby lub jej otoczenia, jednak również wtedy zasługują na zrozumienie potrzeb, które się za nimi kryją i potraktowanie ich jako ważne.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego