Natalia Florek Zalewska - Kamienica Ośrodek Terapii Rodzin i Psychoterapii

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Natalia Florek Zalewska

 
 
MGR NATALIA FLOREK-ZALEWSKA

Psycholog, Psychoterapeuta (w trakcie całościowego szkolenia przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 
Doświadczenie zawodowe zdobywała w obszarze HR, odbyła staż zawodowy na Dziennym Oddziale Nerwic w Centrum Psychiatrycznym. Jest członkiem Wielkopolskigo Towarzystwa Terapii Systemowej.
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, rodzin oraz par. Pracuje w podejściu systemowym.


 
 
KWALIFIKACJE

 • magister psychologii (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2010, Warszawa)
 • ukończone studia licencjackie z socjologii, specjalnośc: doradztwo psychospołeczne (Uniwersytet Szczeciński)
 • w trakcie całościowego kursu z psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, prowadzonego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (ukończony etap podstawowy i zaawansowany)

 
 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • psycholog, psychoterapeuta w placówce opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego,
 • wykładowca w Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Stargardzie Szczecińskim,
 • specjallista ds. szkoleń i rozwoju w "Fabryce Kompetencji" w Szczecinie,
 • specjallista ds. szkoleń w "Teichert & Partners Psychologia i Biznes" w Szczecinie.

 
 
UKOŃCZONE KURSY, SZKOLENIA

 • Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin (WTTS, 2011)
 • Terapia Lęku w ujęciu systemowym (WTTS, 2012)
 • Praca z genogramem (WTTS, 2013)
 • Kurs Zaawansowany Terapii Systemowej Rodzin, Par i Indywidualnej (WTTS, 2015), w tym:
  • Psychoterapia systemowa w psychiatrii. Kontekst pomocy, kontroli oraz chronicyzacji (SG, 03.2014)
  • Pożegnanie jako przejście - praca systemowa w sytuacji straty (WTTS, 2014)
  • Zagadnienia diagnostyki systemowej (WTTS, 2014)
  • Upojona tęsknota - systemowa teoria i terapia uzależnienia alkoholowego (SGST, SG, 2014)
  • O rozwijaniu Sprawcy Mojego Życia - terapia osób doświadczających przemocy (WTTS, 2014)
  • Podejście systemowe w terapii objawów somatycznych (Vera Hähnlein, 2014)
  • Terapia rodzin (prof. dr Wolf Ritscher, 2015)

 
 
ODBYTE STAŻE ZAWODOWE

 • Oddział Dzienny Terapii Nerwic w Centrum Psychiatrycznym (Szczecin)
 
 
SUPERWIZJE

 • superwizje w zakresie psychoterapii u certyfikowanych superwizorów Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego