Magdalena Jorkowska - Kamienica Ośrodek Terapii Rodzin i Psychoterapii

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Magdalena Jorkowska

 
MGR MAGDALENA JORKOWSKA (GÓRSKA)

Magister psychologii, absolwentka UAM, w trakcje specjalizacji z psychologii klinicznej. Psychoterapeuta (w procesie przygotowania do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), terapeuta metody Sandplay Therapie. Posiada certyfikat terapeuty środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła całościowy kurs z psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim i całościowy Kurs Sandplay Therapie akredytowany przez Deutsche Gesellschaft für Sandspieltherapie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Pracuje w Centrum Psychiatrycznym w Poradni Zdrowia Psychicznego SPS ZOZ „Zdroje”, Zachodniopomorskim Instytucie Psychoterapii, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na oddziale dla osób przewlekle chorych, Punkcie Interwencji Kryzysowej, w szkole. Odbyła liczne staże zawodowe: w Polskim Instytucie Ericksonowskim, Poradni dla Osób Uzależnionych, na oddziałach psychiztrycznych, somatycznych i oddziale neurochirurgii.
Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży, osób dorosłych i rodzin. Pracuje w podejściu ericksonowskim oraz metodą terapii w piaskownicy.

KWALIFIKACJE

 • ukończone studia z psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (2009)
 • ukończony czteroletni całościowy kurs z psychoterapii w Polskim Instytucie Eriksonowskim
 • Certyfikat terapeuty metody Sandplay Therapie - całościowy Kurs Sandplay Therapie akredytowany przez Deutsche Gesellschaft für Sandspieltherapie
 • Pedagogiczne Studium Podyplomowe Wydział Nauk Społecznych; UAM w Poznaniu (2009)
 • ukończyła roczne studia podyplomowe z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (2017)
 • w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w SPS ZOZ „Zdroje Szczecin” (2015 – aktualnie)
 • posiada Certyfikat Terapeuty Środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2014)
 • w wyniku procedury awansu zawodowego w oświacie uzyskała stopień nauczyciela mianowanego (2016)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • SPS ZOZ „Zdroje” Poradnia Zdrowia Psychicznego – psycholog, poradnictwo, psychoterapia, diagnoza, interwencja kryzysowa (od 2010)
 • Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii – psycholog, psychoterapeuta; psychoterapia dla dorosłych, dzieci i młodzieży, terapia rodzinna (od 2013)
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 w Szczecinie - psycholog; psychoterapia dla dzieci i młodzieży, terapia rodzinna (2012)
 • Polski Czerwony Krzyż w Szczecinie – psycholog w projekcie unijnym (2013)
 • Szkoła Podstawowa w Kobylance (2011 – 2012)
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Punkt Interwencji Kryzysowej (2010 – 2012)
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pyrzycach (2010 – 2012)
 • Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości – psycholog w projekcie unijnym (2010 – 2011)
 • Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim – psycholog; praca w ramach projektu unijnego (2009 – 2009)
 • SPS ZOZ „ZDROJE” Oddział dla przewlekle chorych – psycholog (2009 – 2010)

UKOŃCZONE KURSY, SZKOLENIA

 • Sesja szkoleniowo – terapeutyczna Programu Simontona – pomoc psychologiczna osobom chorym na choroby nowotworowe (2009)
 • „Złoty Kluczyk” (Polski Instytut Ericksonowski, 2007)
 • „Rzucone ziarno” metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami (Polski Instytut Ericksonowski, 2007)
 • „Genogram jako metoda pracy z rodziną” (Polski Instytut Ericksonowski, 2007)
 • Zasady psychoterapii którtkoterminowej (Polski Instytut Ericksonowski, 2007)
 • „Siła źródła – autohipnoza” (Polski Instytut Ericksonowski, 2008)
 • Terapia rodzin - cykl szkoleniowy (Polski Instytut Ericksonowski, 2007-2009)
 • Podejście strategiczne w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych (Polski Instytut Ericksonowski, 2009)
 • Wstęp do hipnozy Ericksonowskiej (Polski Instytut Ericksonowski, 2012)
 • „Nieoczekiwana lekkość bytu” – psychoterapia następstw stresu (Polski Instytut Ericksonowski, 2012)
 • „Jak pogłaskać kolczastego jeża” – psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami psychosomatycznymi (Polski Instytut Ericksonowski, 2013)
 • „W kuźni Hefajstosa” – terapia dzieci agresywnych (Polski Instytut Ericksonowski, 2013)
 • „Wulkan energii – terapia dzieci nadpobudliwych psychoruchowo” (Polski Instytut Ericksonowski, 2013)
 • „Prosto w oczy –psychoterapia zaburzeń lękowych” (Polski Instytut Ericksonowski, 2013)
 • Szkolenie kwalifikacyjne bateria metod diagnozy rozwoju psychosomatycznego dzieci 5 i 6 letnich Bateria 5/6 oraz Szkolenie kwalifikacyjne bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci ośmioletnich Bateria – 8 (2011)
 • Szkolenie: Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. Wykorzystywanie seksualne dzieci Praca z rodziną w konflikcie okołorozwodowym (2010)

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 • Ogólnopolska konferencja Ericksonowska Zaburzenia psychosomatyczne i somatopodobne (2009)
 • V European Kongres of Ericksonian Hypnosios and Psychotherapy (2014, Kraków)
 • VI European Kongres of Ericksonian Hypnosios and Psychotherapy (2015, Paris)

SUPERWIZJE

 • udział superwizjach prowadzonych przez certyfikowanych Superwizorów PTP superwizje grupowe około 240 godzin (od 2011-aktualnie)
ODBYTE STAŻE

 • Polski Instytut Ericksonowski w Poznaniu (2007-2008)
 • Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Goleniowie (2009-2010)
 • Oddział Ogólnopsychiatryczny (2016)
 • Oddział Psychiatrii Dziecięco – Młodzieżowej (2016)
 • Oddziała Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii (2016)
 • Oddział Neurochirurgii Dziecięcej i Neurochirurgii ( 2017)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego