Małgorzata Żuchowska - Kamienica Ośrodek Terapii Rodzin i Psychoterapii

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Małgorzata Żuchowska

 
MGR MAŁGORZATA ŻUCHOWSKA

Magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeuta PTP w procesie certyfikacji.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie na Oddziale Psychiatrii Dziecięco-Młodzieżowej, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Oddziale Ogólnopsychiatrycznym dla Dorosłych, Klinice Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej oraz Klinice Psychiatrii dla Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła kurs  w zakresie systemowej terapii rodzin prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii, którego kierownikiem była prof. Barbara Józefik.
Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin. Pracuje w podejściu systemowym i integracyjnym. Członek Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa PSychologicznego.

KWALIFIKACJE

 • Magister psychologii, Uniwersytet Jagielloński (1983)
 • ukończyła całościowy kurs z systemowej psychoterapii rodzin, prowadzonego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii pod kierownictwem prof. Barbary Józefik (1998-2000)
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

• Oddział Psychiatrii Dziecięco-Młodzieżowej SPS ZOZ "Zdroje" (1988-2020)
• Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży SPS ZOZ "Zdroje" (2007-2020)
• Oddział Ogólnopsychiatryczny dla dorosłych SPS ZOZ "Zdroje"
• Oddział Detoksykacji SPS ZOZ "Zdroje"
• Oddział Opiekuńczo-Leczniczy SPS ZOZ "Zdroje"
• Klinika Psychiatrii PAM w Szczecinie (1983-1985)
• Klinika Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1985-1986)
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinie (1990-1991)
• Zespół Szkół Specjalnych w Szczecinie (1990-1998)
• Klinika Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
UKOŃCZONE KURSY, SZKOLENIA

 • kurs z systemowej psychoterapii rodzin prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii pod kierownictwem prof. Barbary Józefik (1998-2000),
 • szkolenie z zakresu dialogu terapeutycznego i technik terapii indywidualnej, prowadzone przez Elżbietę Wojtaszek-Gadę, psychoterapeutę PTP (2002-2004),
 • szkolenie z zakresu muzykoterapii przowadzone przez Pracownię Muzykoterapii Instytutu Psychiatrii i Nuurologii w Warszawie (1991),
 • kurs diagnozy psychologicznej w psychiatrii dziecięcej prowadzony przez Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ w Krakowie w okresie (1989),
 • kurs problemów psychiatrii wieku dziecięcego, prowadzony przez Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ w Krakowie (1989).
UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 • I Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Terapii Rodzin PTP (Kraków, 8.10.1998),
 • Konferencja " Psychoterapia i psychofarmakoterapia wieku rozwojowego " (Toruń, 21-22.05.1999),
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Lęk i depresja problemem interdyscyplinarnym w medycynie" (Bydgoszcz, 23 - 25.06.2000),
 • V Sympozjum Sekcji Terapii Rodzin PTP "Terapia rodzin -wczoraj i dziś" (27-28.09.2002),
 • Konferencja Naukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP (Ciechocinek, 1-2 06.2002),
 • Konferencja Naukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP (Wisłą, 13-14 06.2003),
 • II Krakowska Konferencja poświęcona problematyce zaburzeń odżywiania się (Kraków, 7-8.05.2004),
 • XXI Ogólnopolska Konferencja "Społeczne i medyczne aspekty zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży", (Łódź, 29.09-1.10.2005),
 • IV Konferencja z cyklu : "Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie" (Kraków, 26-27.11.2004)
 • XXIV Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP "Pogranicza psychiatrii rozwojowej" (Łańcut, 22-24.05.2009).

SUPERWIZJE

 • superwizje grupowe w zakresie psychoterapii u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
ODBYTE STAŻE

 • Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2002)
 • Ambulatorium Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2002)
 • Oddział Geriatryczny Katedry Psychiatrii Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ w Krakowie (1982)
 • Oddział C Kliniki Psychiatrii CM UJ w Krakowie (1985 - 1986)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego