Emilia Rutkowska - Kamienica Ośrodek Terapii Rodzin i Psychoterapii

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Emilia Rutkowska

 
DR N. HUM. EMILIA RUTKOWSKA

Doktor psychologii, specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Posiada Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Certyfikat Terapeuty Środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Superwizor psychoterapii uzależnień PARPA, KBdsPN, RSU.
Pracuje w SPS ZOZ „Zdroje”. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała także pracując między innymi w Poradni Zdrowia Psychicznego „Evo-Med”, Ośrodku Interwencji Kryzysowej SRK, Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym, jako psycholog w wojsku, Areszcie Śledczym. Odbyła liczne staże zawodowe: na oddziałach psychiatrycznych, terapeutycznych, somatycznych, neurologicznych i neurochirurgicznym. Realizowała staż w Zakładzie Terapii Rodzin CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w Zakładzie Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracowała jako biegły sądowy. Członek Sekcji Terapii Rodzin i Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Autorka artykułów naukowych z dziedziny psychologii rodziny, psychoterapii, psychologii uzależnień. Swoją pracę naukową prezentowała na różnych konferencjach w kraju i za granicą.
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par i rodzin. Pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym.


KWALIFIKACJE

 • certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski (2011)
 • ukończone studia magisterskie z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie
 • ukonczona specjalizacja z psychologii klinicznej w Ośrodku Specjalizacyjnym dla Psychologów Klinicznych przy Klinice Psychiatrii w Łodzi (2018)
 • ukończyła całościowy kurs z psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” i Zakład Terapii Rodzin CM Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem prof. Bogdana de Barbaro (od 2012-2017)
 • Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP)
 • Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (PARPA)
 • superwizor psychoterapii uzależnień (PARPA)
 • Certyfikat Terapeuty Środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2016)
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

• adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego (od 2012 – aktualnie)
• kierownik Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie (od 2005-aktualnie)
• psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego, N ZOZ „Evo-Med” w Szczecinie (od 2010 – 2018)
• biegły psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie (2009-2012)
• konsultant ds. psychoprofilaktyki w Jednostce Wojskowej w Szczecinie (2003-2005)
• psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej SRK w Szczecinie (2004-2007)
• prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla osób chorych psychicznie (grupa dla osób z zaburzeniami psychotycznymi w remisji) - Stowarzyszenie "Więź"(2005)
• prowadzenie zajęć, wykładów, warsztatów z psychologii w ramach szkoleń kwalifikacyjnych dla dorosłych: w ramach kursów pracowników ochrony fizycznej (Ośrodek Szkolenia Delve,InBIT Polska), dla pracowników straży bankowej (Narodowy Bank Polski), dla opiekunek środowiskowych (InBIT Polska), kierowców samochodówpocztowych (InBIT Polska), dla pracowników Domów Pomocy Społecznej (na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego), dla pracowników MOPR w Szczecinie (na zlecenie Urzędu Miasta Szczecin) (2003-2011)

UKOŃCZONE KURSY, SZKOLENIA

 • całościowy kurs z psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, prowadzony przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” i Zakład Terapii Rodzin CM Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem prof. Bogdana de Barbaro (2012-2017)
 • kurs "Wprowadzenie do terapii skoncentrowanej na emocjach w psychoterapii par" prowadzony przez dr Leanne Campbell z Kanady (Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa, 2016)
 • Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP (Warszawa, 2006)
 • Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP (Warszawa, 2005)
 • szkolenie dla biegłych sądowych w zakresie uzależnienia (Stalowa Wola, WOTUW, 2011)
 • „Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej i jej zastosowanie w zaburzeniach lękowych i psychosomatycznych” (Stanomino, WOTUiW, 2011)
 • „Odpowiedź na zagrożenia współczesności - dopalacze na scenie substancji psychoaktywnych w Polsce a podstawy nowoczesnej psychoprofilaktyki” (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin, 2011)
 • szkolenie z zakresu umiejętności stosowania i interpretacji testu MMPI (Szczecin, RODK, prowadzenie dr Marek Matkowski, 2009)
 • „Profilaktyka alkoholowa, metodyka realizacji programu KOREKTA" (Rynia, MON, prowadzenie dr Krzysztof Wojcieszek, 2004)
 • podstawowy kurs z zakresu Metody Konfrontacji z Sobą H.J.M. Hermansa (KUL, Zakład Psychologii Osobowości, prof. Piotr Oleś, 2002)
 • uzyskany certyfikat trenera profilaktyki i teapii uzależnień behawioralnych (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałąnia Narkomanii, Ministerstwo Zdrowia, Stowarzyszenie Natanaleum, 2012)
 • ukończenie szkoły trenerów profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych (prof. Robert Ladouceur) (2012)
 • szkolenie z zakresu psychoonkologii (Wielkopolskie Centrum Onkologii, 2014)
 • kurs "Psychologiczna ekspertyza sądowa" (Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków, 2012)

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 • „Oblicza Psychoterapii: Symbol Ciało Duchowość – Sandplay Therapy w leczeniu zaburzeń psychicznych i wsparciu rozwoju" (2013)
 • „Służby medyczne w pomocy dzieciom krzywdzonym” (Szczecin, 2011)
 • „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach jako narządzie w pracy z klientami doświadczającymi zróżnicowanych problemów wynikających z uzależnienia” (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 2009)
 • „Uzależniona rodzina czy rodzina z problemem uzależnienia?” (PARPA, Fundacja „Otulony w nadzieję”, 2008)
 • „Zaburzenia osobowości w praktyce klinicznej” (Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, 2007)
 • „Dylematy etyczne w pracy psychoterapeuty” (Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, 2005)

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE

 • Rutkowska, E. (2017). Percepcja relacji z rodzicami u dzieci z rodzin z problemem uzależnienia. Poster. XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Potencjał Rozwojowy w biegu Życia”, Szczecin, 1-3.06.2017.
 • Król, J., Rutkowska, E., Koziarska, D., Kucharski, A. (2017). Professional activity and chronic diseas. Poster. Deutscher Kongress für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Berlin, 22.03.2017.
 • Król, J., Rutkowska, E. Koziarska, D. (2017). Intensification of diasablility and perceptron of own ilnesses in group of patient with multiple sclerosis. Poster. Deutscher Kongress für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Berlin, 22.03.2017.
 • Rutkowska, E., Bobowska, J. (2016). Technika terapeutyczna "Mapa świata" a obraz rodziny u osób uzależnionych. Poster. Konferencja: 45 Zjazd Psychiatrów Polskich "Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne", Katowice, 16-18 czerwca 2016.
 • Rutkowska, E., Górska, M. (2016). Problem lojalności rodzinnej u dziecka w sytuacji rozstania rodziców a możliwości pracy terapeutycznej z zastosowaniem metody "Sandplay Therapy". Poster. Konferencja: 45 Zjazd Psychiatrów Polskich "Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne", Katowice, 16-18 czerwca 2016.
 • Król, J., Koziarska, D., Szcześniak, M. , Rutkowska, E. (2016). Poziom wsparcia oraz satysfakcji z życia osób ze stwardnieniem rozsianym. Poster. Konferencja Poznań II Konferencja Psychologii Pozytywnej „Pozytywność” w kontekście zdrowia i choroby, 12-14.05.2016.
 • Król, J., Koziarska, D., Szcześniak, M. , Rutkowska, E. (2016). Analiza aktywności zawodowej i poziomu nadziei na sukces osób z SM. Poster. Konferencja Poznań II Konferencja Psychologii Pozytywnej „Pozytywność” w kontekście zdrowia i choroby, 12-14.05.2016.
 • Rutkowska, E., Lelonek-Kuleta, B. (2015). Seniorzy a hazard. Wybrane problemy aktywności hazardowej osób starszych (referat), VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Wyzwania Profilaktyki "Nowe Wyzwania Profilaktyki", 6-27.05.2015, Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Rutkowska E., Król J. (2015). Konferencja: Ogólnopolska konferencja naukowa "Uniwersytety trzeciego wieku na pograniczach", Referat: O złości w relacjach. Uczucie które pomaga czy przeszkadza ?
 • Rutkowska, Emilia (US); Czekierda, Katarzyna (SWPS) (2015). Konferencja: Principles of Behaviour Change in Health and Illness, EHPS, Limassol, Cyprus, Poster: "Barriers to beginning a therapy among alcohol addicted women - a systhematic literature review"
 • Rutkowska, E., Lelonek-Kuleta, B. (2015). Seniorzy a hazard. Wybrane problemy aktywności hazardowej osób starszych (referat), 26-27.05.2015, Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Rutkowska, E.; Kucharski, A. (2014). Funkcjonowanie małżeństwa a poczucie humoru (referat), IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie rodziny”, 29.04.2014, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 • Rutkowska, E.; Kucharski, A.; Szcześniak, M.; Szałachowski, R. (2014). Wybrane aspekty funkcjonowania małżeństwa a wdzięczność i przebaczenie (plakat). IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie rodziny”, 29.04.2014, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 • Rutkowska, E. (2014). Family of alcohol addicted women – therapy perspectives (poster); 28. Kongress fur Klinische Psychologie, Psychoterapie und Beratung: „Positive Perspektiven in Psychoterapie und Gesellschaft“, 28.03.2014, Berlin: Deutsche Gesellschaft fur Verhaltenstherapie e.V. & Freie Universitat Berlin.
 • Rutkowska, E. (2014). Relacje z rodzicami w rodzinach kobiet i mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Wyzwania Profilaktyki, Wyższa Szkoła Ekonomi i Innowacji, Lublin: 20-21.05.2014.
 • Szałachowski, R.; Szcześniak, M.; Kucharski, A.; Rutkowska, E. (2014). When humor and gratitude go hand in hand – empirical evidence. 7-th European Conference on Positive Psychology, Amsterdam, 1-4.08.2014.
 • Rutkowska, E.; Lelonek-Kuleta, B. (2014). Podejście poznawczo-behawioralne w pracy z pacjentami z problemem hazardu – teoria i praktyka. XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz: 18-21.09.2014.
 • Rutkowska, E. (2014). Psychological analysis of functioning alcoholics women in lonlyness perspective – case study (Psychologiczna analiza funkcjonowania kobiet uzależnionych w perspektywie poczucia osamotnienia – studia przypadków). Międzynarodowa konferencja „Samotność – aspekty, konteksty, wymiary”. Gdańsk, Uniwersytet Gdański: 16-17.10.2014.
 • Rutkowska, E. (2014). "Specyfika pracy psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego" (referat). Konferencja "Co to jest psycholog ? - Zdrowie psychiczne w Szczecinie: psychiatia - psychologia - psychoterapia". Szczecin: Unwersytet Szczeciński, 17.10.2014.
 • Rutkowska, E. (2013). Dobór w pary – teorie psychologiczne i czynniki sprzyjające satysfakcji ze związku (referat). XIII Zachodniopomorski Festiwal Nauki, 23.09.2013, Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Naukowe.
 • Rutkowska, E. (2013). Pomoc rodzinom uzależnionych kobiet – specyfika funkcjonowania systemów rodzinnych i kierunki oddziaływań terapeutycznych (referat). Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Pomoc rodzinie osób uzależnionych – teoria i praktyka, 14.11.2013, cedzona k. Kielc: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, PARPA.
PUBLIKACJE

 • Rutkowska, E. (2016). Marriages of women addicted to alcohol – a review of literature, 171-179, W: A. Margasiński (red.) Family in the system-centred theory and research. US: Life Innovations.
 • Rutkowska, E. (2016) Relacja terapeutyczna jako narzędzie pracy w wybranych podejściach terapeutycznych, 17-30, W: C. Timoszyk-Tomczak (red.) Ruchomy most. Wybrane zagadnienia z psychoterapii. Szczecin: Wydawnictwo Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Minerwa”
 • Rutkowska, E. (2015). Małżeństwa kobiet uzależnionych od alkoholu – przegląd literatury, 181-188. A. Margasiński (red.) Rodzina w ujęciu systemowych – teoria i badania. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Rutkowska, E. (2014). Wykorzystanie podejścia poznawczo-behawioralnego w grupowej terapii kobiet uzależnionych od alkoholu w pogłębionym etapie terapii. P. Landwójtowicz; J. Dzierżanowski-Peszko (red.) Człowiek wobec sytuacji trudnych. Poradnictwo i terapia. Opole: Uniwersytet Opolski.
 • Rutkowska, E. (2014). Dobór w pary – teorie psychologiczne i czynniki sprzyjające satysfakcji ze związku. Materiały z XIII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki. Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Naukowe.
 • Rutkowska, E. (2013). Między ojcem a synem. Charaktery, 5(196), 56-59.
 • Rutkowska, E. (2013). Kiedy pije kobieta. Charaktery, 1(192), 82-86.
 • Rutkowska, E. (2012). Ocena własnego funkcjonowania w rodzinie w percepcji mężów kobiet uzależnionych od alkoholu, 169-184 W: I. Ulfik-Jaworska, A. Gała (red.) Dalej w tę samą stronę . Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Rutkowska, E. (2011). Inteligencja emocjonalna ojca a jakość jego relacji z synem, 293-310. Przegląd Psychologiczny, 54 (3).
SUPERWIZJE

 • superwizje grupowe i indywidualne w zakresie psychoterapii u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • superwizje w psychoterapii uzaleznień
ODBYTE STAŻE

 • Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2016-2017)
 • Katedra Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2016)
 • Oddział Psychiatrii Sądowej Aresztu Śledczego w Szczecinie (2014)
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny (2014)
 • Oddział Ogólnopsychiatyczny (2012, 2013, 2002)
 • Oddział Chorób Wewnętrznych (2012-2013)
 • Oddział Psychiatrii Dziecięco-Młodzeżowej (2013, 2002)
 • Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii (2013)
 • Oddział Neurochirurgii Dziecięcej i Neurochirurgii (2013-2014)
 • Oddział Neurologiczny (Szpital im. Kopernika, Łódź, 2014)
 • Oddział Dzienny Terapii Nerwic i Zaburzeń Osobowości (2002)
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego