Anna Wagner Juszkiewicz - Kamienica Ośrodek Terapii Rodzin i Psychoterapii

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Anna Wagner Juszkiewicz

 
MGR ANNA WAGNER-JUSZKIEWICZ

Magister socjologii, psychoterapeuta. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG). Ukończyła szkołę psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując między innymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Centrum Psychologiczno - Terapeutycznym "Carpe Diem" w Szczecinie, a także prowadząc szkolenia dla pracowników pomocy społecznej w Firmie Szkoleniowej "Praxe" oraz w ramach prywatnej praktyki psychoterapeutycznej pracując z osobami: w kryzysach życiowych, doswiadczającymi trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji oraz z pacjentami z dolegliwościami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości, lękami, depresją. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje w nurcie humanistyczno - egzystencjalnym Gestalt.

KWALIFIKACJE

 • magister socjologii, Uniwersytet Szczeciński (1999)
 • posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG)
 • ukonczyła Szkołę Psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie (2010)
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Indywidualna praktyka w zakresie psychoterapii (od 2011)
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników pracujacych w ramach pomocy społecznej w Firmie Szkoleniowej „PRAXE” (od 2017)
 • praca w Szkole Demokratycznej "Droga Wolna" (2016 - 2018)
 • psychoterapeuta w Centrum Psychologiczno-Terapeutycznym "Carpe-Diem" (2012-2013)
 • praca z osobami doświadczającymi przemocy w rodziniew ramach Specjalistycznego Zespołu ds. pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu (2006-2011)
 • praca na stanowisku ds. problemu bezrobocia, szkoleń i analiz w Dziale Metodycznym w Miejskim Ośrodku Pomocy w Rodzinie w Poznaniu (2004 - 2006)

UKOŃCZONE KURSY, SZKOLENIA

 • udział w seminarium przez Jana Roubal, pt.„Psychopatologia – perspektywa relacyjnej psychoterapii Gestalt” poświęconym pracy z pacjentem doświadczającym depresji, żałoby i myśli samobójczych (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, 2017)
 • ukończony kurs „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, dający uprawnienia do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców metodą autorstwa Faber i Mazlish (Poznań, MOPR, prowadzenie: Jadwiga Lewandowska, 2007)
 • ukończone szkolenie „Wprowadzenie do terapii krótkoterminowej” (Polski Instytut Eriksonowski, Poznań, 2006)


UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 • „Integracja Psychoterapii w Dezintegrującym się Świecie” (Polskie Stowarzyszenie Integracji w Psychoterapii, Warszawa, 2017)
 • „The Aesthetic of Otherness: meeting at the boundary in a desensitized word” (The Association for the Advancement of Gestalt Therapy (AAGT), The European Association for Gestalt Therapy (EAGT), Taormina/Włochy, 2016)
 • "Dzień Mózgu" V Międzyuczelniana Konferencja (Uniwersytet Szczeciński , Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, 2016)
 • „Pomiędzy – Wśród – Razem. Szukając tego co łączy” IV Konferencja Naukowa PTPG (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, Wrocław, 2014)
 • „Barwy Gestalt” (Instytut Terapii Gestalt, Kraków, 2014)

PUBLIKACJE

 • Wagner-Juszkiewicz, A. (2017). Znaczenie nadane w terapii, czyli o diagnozie w terapii gestalt. W: Fenomen psychoterapii, 1(2).
 • Wagner-Juszkiewicz, A. (2013). Wojna płci, W: Kwartalnik literacko-kulturalny „eleWator”, nr 6 (4)

SUPERWIZJE

 • superwizje grupowe w zakresie psychoterapii u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
ODBYTE STAŻE

 • II Oddział Ogólnopsychiatryczny SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie (2010)
 • Instytut Terapii Gestalt (w zakresie treningu grupowego) (2011)
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie (2013-2015)
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego