Anna Skudlarska - Kamienica Ośrodek Terapii Rodzin i Psychoterapii

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Anna Skudlarska

 
MGR ANNA SKUDLARSKA

Magister psychologii, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Psychoterapeuta w procesie certyfikacji - ukończyła całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiada Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Certyfikat Terapeuty Środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoja pracę poddaje regularnej superwizji. Na co dzień pracuje w SPS ZOZ „Zdroje”. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w: Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Poradni Zdrowia Psychicznego, Zespole Psychiatrii Środowiskowej, a także odbywając liczne staże kliniczne na oddziałach psychiatrycznych i somatycznych oraz w Areszcie Śledczym. Prowadziła diagnostykę psychologiczną, poradnictwo psychologiczne, psychoedukację, psychoterapię indywidualną i grupową. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje w podejściu psychodynamicznym i integracyjnym.


KWALIFIKACJE

 • studia magisterskie z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie,
 • Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Certyfikat Terapeuty Środowiskowego Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • w procesie ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty, ukończyła studia podyplomowe Podstawy Psychoterapii oraz Szczegółowe Problemy Psychoterapii organizowane przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagielońskiego - Collegium Medicum
 • w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie
 • ukończyła studia podyplomowe Psychologia Kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia SPS ZOZ „Zdroje” (od 2009-)
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia WOMP - ZCLiP (2009 – 2010)
 • Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „Medicus” (2009 – 2010)
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Stargardzie (2011 – 2012)
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w Goleniowie (2011-2012)
 • Zespół Psychiatrii Środowiskowej SPS ZOZ „Zdroje” (od 2019-)


UKOŃCZONE KURSY, SZKOLENIA

 • Studium Pomocy Psychologicznej Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie (2008) ,
 • Studium Terapii Uzależnień Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie (2009),
 • szkolenie dla biegłych sądowych opiniujących w zakresie uzależnienia od alkoholu SPZOZ WOTUW Stanomino (2013)
 • kursy specjalizacyjne organizowane przez Studium Kształcenia Podyplomowego PUM w Szczecinie w tym:
 • „Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania” (2016)
 • „Kliniczna diagnoza psychologiczna” (2016) 
 • „Teorie psychologiczne” (2016)
 • „Diagnostyka i terapia w chorobach somatycznych – rola psychologa” (2017)
 • „Podstawowe problemy diagnostyczne i terapeutyczne u chorych z uszkodzeniem mózgu o różnej etiologii – w ujęciu neuropsychologa” (2017)
 • „Diagnoza neuropsychologiczna: podstawy teoretyczne, założenia metodologiczne – uwarunkowania etiologiczne i lokalizacyjne zespołów objawów” (2017)

SUPERWIZJE

 • bierze regularny udział w superwizjach indywidualnych i grupowych prowadzonych przez certyfikowanych superwizorów PTP

ODBYTE STAŻE

 • Oddział Ogólnopsychiatryczny AB Klinika Psychiatrii PUM Szczecinie (2007)
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku (2010)
 • Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej SPS ZOZ „Zdroje”
 • Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii: SPS ZOZ „Zdroje”
 • II Oddział Ogólnopsychiatryczny SPS ZOZ „Zdroje”
 • Oddział Neurochirurgii Dziecięcej z pododdziałem Dorosłych SPS ZOZ „Zdroje”
 • Oddział Neurologii SPWSZ
 • Oddział Chorób Wewnętrznych SPS ZOZ „Zdroje”
 • Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu SPS ZOZ „Zdroje”
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego SPS ZOZ „Zdroje”
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny SPS ZOZ „Zdroje
 • Oddział Dzienny Leczenia Nerwic SPS ZOZ „Zdroje
 • Areszt Śledczy w Szczecinie
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego